Patiëntenstop

Om de zorg voor onze patiënten zo optimaal mogelijk te kunnen garanderen op een aanvaardbare termijn, zijn wij genoodzaakt een patiëntenstop in te voeren. Deze maatregel duurt tot en met december 2021.

Wij danken u voor uw begrip.

Maatregelen Corona virus

Uit voorzorg op besmetting met het corona virus moeten enkele maatregelen gevolgd worden:

Er is GEEN vrije raadpleging, er wordt enkel OP AFSPRAAK gewerkt.

Wij doen het nodige om onze wachtzaal niet te overbelasten. Gelieve OP TIJD op uw afspraak aanwezig te zijn (niet te vroeg, niet te laat) en VOLDOENDE AFSTAND te bewaren in de wachtzaal.

Het dragen van een MONDMASKER is verplicht.

Gelieve ALLEEN op uw afspraak te komen. Kinderen mogen vergezeld worden van één BEGELEIDER.

Bedankt voor uw medewerking.

Verpleegkundige

Iedere donderdag van 8-10u is een verpleegster aanwezig voor bloednames.

Vraag een aanvraag aan uw huisarts en maak een afspraak bij het secretariaat.

Nuttige info

Deontologie

Zonder raadpleging worden er geen voorschriften afgeleverd. Tijdens de raadpleging levert uw arts voldoende voorschriften af. Zijn deze op dan betekent dit dat uw arts u graag terug op controle wil zien.

Verwijzingen voor kiné, logopedie, verpleging, specialist, radiologie,enz. en verlengingen van attesten worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging en, niet onbelangrijk, vóór u met een behandeling of onderzoek start.

Kalmeer-, slaap-, of pijnmedicatie wordt enkel voorgeschreven aan patiënten met een GMD (Globaal Medisch Dossier) bij één van de artsen in deze huisartsengroep. Patiënten die bewust ook verslavende medicatie bij collega’s halen wordt de toegang tot deze groepspraktijk ontzegd.

Nuttige telefoonnummers en links

Ambulance100 of 112
Artes03 270 04 00
Wachtdienst op weekdagen tussen 19u en 8 en tijdens het weekend03 650 52 53
Wachtdienst apotheken09 039 22 48
Wachtdienst tandartsen09 033 99 69
Antigifcentrum070 245 245
Brandwondencentrum Antwerpen03 217 75 95
Vertrouwenscentrum kindermishandeling0800 97 079
Zelfmoordpreventie1813