Patiëntenstop

Om de zorg voor onze patiënten zo optimaal mogelijk te kunnen garanderen op een aanvaardbare termijn, zijn wij genoodzaakt een patiëntenstop in te voeren.

Wij danken u voor uw begrip.

Deontologie Artes Huisartsengroep

Zonder raadpleging worden er geen voorschriften afgeleverd.  Tijdens de raadpleging levert uw arts voldoende voorschriften af.  Zijn deze op, dan betekent dit dat uw arts u graag terug op controle wil zien.

Verwijzigen voor kiné, logopedie, verpleging, specialist, radiologie, enz. en verlengingen van attesten worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging en, niet onbelangrijk, voor u met een behandeling of onderzoek start.

Kalmeer-, slaap- of pijnmedicatie wordt enkel voorgeschreven aan patiënten met een GMD (Globaal Medisch Dossier) bij één van de artsen in deze huisartsengroep. Patiënten die bewust ook verslavende medicatie bij collega's halen, wordt de toegang tot deze groepspraktijk ontzegd.