Tijdig annuleren afspraak

Annuleer tijdig uw afspraak indien u deze niet kan nakomen. Bij het niet nakomen of niet tijdig annuleren van uw afspraak (min. 2 u op voorhand) kan uw huisarts een verzuimvergoeding van € 20,00 aanrekenen.

Online afspraken

Wegens aanpassingen aan ons afsprakensysteem is het mogelijk dat u tijdelijk niet meer online kan boeken. Wij proberen dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Via www.afspraken.be kunt u uw account heractiveren.

Deontologie Artes Huisartsengroep

Zonder raadpleging worden er geen voorschriften afgeleverd.  Tijdens de raadpleging levert uw arts voldoende voorschriften af.  Zijn deze op, dan betekent dit dat uw arts u graag terug op controle wil zien.

Verwijzigen voor kiné, logopedie, verpleging, specialist, radiologie, enz. en verlengingen van attesten worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging en, niet onbelangrijk, voor u met een behandeling of onderzoek start.

Kalmeer-, slaap- of pijnmedicatie wordt enkel voorgeschreven aan patiënten met een GMD (Globaal Medisch Dossier) bij één van de artsen in deze huisartsengroep. Patiënten die bewust ook verslavende medicatie bij collega's halen, wordt de toegang tot deze groepspraktijk ontzegd.