Testcodes en quarantaine attesten

Bij het laatste crisisoverleg werd beslist dat het verschaffen van testcodes en quarantaine attesten de taak is van het Contact Tracing Center, niet van de huisarts. De huisartsen zien zich verplicht zich aan deze regels te houden. Voor testcodes en attesten kunt u hen bereiken op het nummer 02 / 214.19.19

Deontologie Artes Huisartsengroep

Zonder raadpleging worden er geen voorschriften afgeleverd.  Tijdens de raadpleging levert uw arts voldoende voorschriften af.  Zijn deze op, dan betekent dit dat uw arts u graag terug op controle wil zien.

Verwijzigen voor kiné, logopedie, verpleging, specialist, radiologie, enz. en verlengingen van attesten worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging en, niet onbelangrijk, voor u met een behandeling of onderzoek start.

Kalmeer-, slaap- of pijnmedicatie wordt enkel voorgeschreven aan patiënten met een GMD (Globaal Medisch Dossier) bij één van de artsen in deze huisartsengroep. Patiënten die bewust ook verslavende medicatie bij collega's halen, wordt de toegang tot deze groepspraktijk ontzegd.