Corona certificaat

Het coronacertificaat is opvraagbaar via de gratis CovidSafeBE-app (beschikbaar voor iOS en Android) en op www.covidsafe.be. Om certificaten digitaal op te vragen hebt u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleuten (bijvoorbeeld de itsme-app).

Het zogenaamde "EU Digital COVID Certificate" moet reizen binnen de Europese Unie gemakkelijker maken. Het is beschikbaar via een QR code op uw smartphone, of via een document op papier dat u telefonisch kunt aanvragen.

Wie kan zo'n certificaat krijgen?

Om een certificaat te krijgen, moet u aan één van volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent gevaccineerd tegen het coronavirus. De meeste landen zullen een certificaat aanvaarden van volledige vaccinatie. Meestal is er ook een wachtperiode van een aantal weken na de dag van de volledige vaccinatie, omdat dan pas de bescherming optimaal is. Een vaccinatiecertificaat is 1 jaar geldig vanaf de dag na vaccinatie.
  • U beschikt over een negatieve PCR test. De test is 72 uur geldig vanaf het moment dat u de test aflegt. Doordat de laboratoria tijd nodig hebben om de testen te verwerken en de resultaten te registreren, zal in de praktijk uw testcertificaat 24 tot 48 uur geldig zijn.
  • U testte positief op het coronavirus in de voorbije 6 maanden en hebt dus voldoende immuniteit opgebouwd. Dit herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen na de positieve test, en blijft 180 dagen geldig te rekenen vanaf het moment van de test.

Kinderen jonger dan 6 jaar hebben geen certificaat nodig om te kunnen reizen. Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar wel.  Elke EU-lidstaat kan andere voorwaarden stellen aan de jongere reizigers. Check daarom voor u vertrekt ook de website https://reopen.europa.eu/nl. De regels kunnen verschillen per land én regio.