Griepvaccinatie

Dit jaar zal er GEEN griepvaccinatiemoment georganiseerd worden, zoals u gewoon bent van vorige jaren. Er zal individueel een afspraak gemaakt moeten worden.

Dit kan op het nummer van ons secretariaat 03 270 04 00. Gelieve bij het maken van deze afspraak te vermelden dat het om vaccinatie gaat. U wordt ingepland bij uw huisarts of bij de verpleegster. Er is dan geen tijd voor consultatie, enkel voor het zetten van de griepspuit.

Meebrengen : uw griepspuit, uw identiteitskaart en 4 euro.

Voorschriften voor griepvaccins kan u aan ons secretariaat afhalen tijdens de kantooruren (8u-12u en 14u-17u).

Gelieve uw griepspuit eerst af te halen bij de apotheek.

Maatregelen Corona virus

Uit voorzorg op besmetting met het corona virus moeten enkele maatregelen gevolgd worden:

Er is GEEN vrije raadpleging, er wordt enkel OP AFSPRAAK gewerkt.

Wij doen het nodige om onze wachtzaal niet te overbelasten. Gelieve OP TIJD op uw afspraak aanwezig te zijn (niet te vroeg, niet te laat) en VOLDOENDE AFSTAND te bewaren in de wachtzaal.

Het dragen van een MONDMASKER is verplicht.

Gelieve ALLEEN op uw afspraak te komen. Kinderen mogen vergezeld worden van één BEGELEIDER.

Bedankt voor uw medewerking.

Verpleegkundige

Iedere donderdag van 8-10u is een verpleegster aanwezig voor bloednames.

Vraag een aanvraag aan uw huisarts en maak een afspraak bij het secretariaat.

Nuttige info

Deontologie

Zonder raadpleging worden er geen voorschriften afgeleverd. Tijdens de raadpleging levert uw arts voldoende voorschriften af. Zijn deze op dan betekent dit dat uw arts u graag terug op controle wil zien.

Verwijzingen voor kiné, logopedie, verpleging, specialist, radiologie,enz. en verlengingen van attesten worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging en, niet onbelangrijk, vóór u met een behandeling of onderzoek start.

Kalmeer-, slaap-, of pijnmedicatie wordt enkel voorgeschreven aan patiënten met een GMD (Globaal Medisch Dossier) bij één van de artsen in deze huisartsengroep. Patiënten die bewust ook verslavende medicatie bij collega’s halen wordt de toegang tot deze groepspraktijk ontzegd.

Nuttige telefoonnummers en links

Ambulance100 of 112
Artes03 270 04 00
Wachtdienst huisartsen Essen-Nieuwmoer03 650 52 53
Polikliniek Essen03 667 44 00
Ziekenhuis Klina Brasschaat03 650 50 50
ZNA Palfijn Merksem03 640 21 11
AZ Sint-Jozef Malle03 380 21 11
Wachtdienst apotheken09 039 22 48
Wachtdienst tandartsen09 033 99 69
Antigifcentrum070 245 245
Zelfmoordpreventie1813