Nuttige info

Deontologie

Zonder raadpleging worden er geen voorschriften afgeleverd. Tijdens de raadpleging levert uw arts voldoende voorschriften af. Zijn deze op dan betekent dit dat uw arts u graag terug op controle wil zien.

Verwijzingen voor kiné, logopedie, verpleging, specialist, radiologie,enz. en verlengingen van attesten worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging en, niet onbelangrijk, vóór u met een behandeling of onderzoek start.

Kalmeer-, slaap-, of pijnmedicatie wordt enkel voorgeschreven aan patiënten met een GMD (Globaal Medisch Dossier) bij één van de artsen in deze huisartsengroep. Patiënten die bewust ook verslavende medicatie bij collega’s halen wordt de toegang tot deze groepspraktijk ontzegd.

Nuttige telefoonnummers en links

Ambulance100 of 112
Artes03 270 04 00
Wachtdienst huisartsen Essen-Nieuwmoer03 650 52 53
Polikliniek Essen03 667 44 00
Ziekenhuis Klina Brasschaat03 650 50 50
ZNA Palfijn Merksem03 640 21 11
AZ Sint-Jozef Malle03 380 21 11
Wachtdienst apotheken09 039 22 48
Wachtdienst tandartsen09 033 99 69
Antigifcentrum070 245 245
Zelfmoordpreventie1813